İş Emri Takip Formu Oluşturulurken Dikkat Edilmesi Gerekenler Nelerdir?

İş Emri Takip Formu Oluşturulurken Dikkat Edilmesi Gerekenler Nelerdir?

İş emri takip formu, bir işin ne kadarının tamamlandığını, hangi aşamada olduğunu, proje yöneticisinin ne kadar memnun olduğunu ve gelecekteki planların ne olacağını belirlemek için kullanılan bir teknik yazılımdır. Bu blogda İş emri takip formu oluştururken dikkat edilmesi gereken bazı önemli faktörler ve iş emri ile ilgili merak edilen soruların yanıtlarından bahsettik. Keyifli okumalar dileriz!

İş Emri Ne Demek?

İş emri, bir organizasyondaki iş süreçlerinin yönetiminde kullanılan önemli bir araçtır ve çalışanların (teknik servis elemanları, saha çalışanları…) görevlerinin ne olduğunu, ne zaman tamamlanması gerektiğini net bir şekilde anlamalarını sağlar. İş emri aynı zamanda işin güvenliği, kalitesi ve verimliliği için de önemlidir. Bu nedenle işçilerin iş emrine tam olarak uyması gerekmektedir.

İş Emri Belgesi Nedir?

İş emri belgesi, iş süreçlerinin yönetiminde önemli bir araçtır. Bir şirketteki, işlerin doğru ve düzenli bir şekilde yapılmasını sağlamak için kullanılır. Bu belge, çalışanların ne yapmaları gerektiğini, ne zaman yapmaları gerektiğini, işin sonucunun ne olması gerektiğini net bir şekilde belirtir.Kontrol listesi ile de işin aşamaları tanımlanır. kontrol edilecek noktalar tek tek işaret edilir. evet/hayır gibi cevaplanabileceği gibi , çoktan seçmeli listeden de seçim yapılabilir.

İş emri belgesi, iş güvenliği, kalite kontrolü ve iş verimliliği açısından da önemlidir. servis personelinin, iş emrine tam olarak uymaları gerektiği için, iş emri belgesi, işin doğru ve güvenli bir şekilde yapılmasını sağlar.

İlginizi çekebilir:  FieldCo İle İşletmenizi Nasıl Geliştirebilirsiniz?

İş Emri Takip Formu Oluşturulurken Dikkat Edilmesi Gerekenler Nelerdir?

İş emri takip formu, işin doğru ve düzenli bir şekilde yapılmasını sağlamak için önemlidir. Formun düzenli olarak güncellenmesi ve iş süreçlerinin yönetiminde etkili bir araç olarak kullanılması gerekir. İş emri takip formu hazırlanırken dikkat edilmesi gerekenler aşağıdaki gibidir: 

1- Amaç: İş emri takip formu, bir işin yapılması için gereken adımların ve yönergelerin belirlenmesine yardımcı olur. Bu formun amacı, işin tamamlanmasına yönelik bir rehber sağlamaktır. Bu nedenle, iş emri takip formu oluşturulurken amaç net bir şekilde belirtilmelidir.

2- İş Tanımı: İş emri takip formunda, yapılacak işin tanımı ve işin varsa randevu tarihi de belirtilmelidir. Kontrol listesi soruları , İşin adımlarını, işçilerin hangi adım da ne yapmaları gerektiğini açık bir şekilde anlamalarını sağlar.

3- Yönergeler: İş emri takip formunda, işin nasıl yapılacağına dair yönergelerin detaylı bir şekilde belirtilmesi gerekir. Bu, işçilerin doğru zamanda doğru işleri yapmalarını sağlar.Kontrol listesi sorularında soruyu anlatan görsel kullanımı bunu desteklemektedir.

6- İşin Sonucu: İş emri takip formunda, işin sonucunun ne olması gerektiği belirtilmelidir. Bu, kalite kontrolünün sağlanması açısından önemlidir.Kontrol listesi sorularının bazılarında istenen resim ile bu sağlanmaktadır.

7- Yer, Tarih ve Saat: İş emri takip formunda, işin yapılacağı yer, tarih ve saat belirtilebilir. Bu durum, işin planlanması ve organizasyonunu kolaylaştırır.Ayrıca iş için ne zaman yola çıkıldı , iş başlagıç zamanı, verilen aralar gibi tüm adımların log kaydı tutulmaktadır.

8- Sorumluluk: İş emri takip formunda, işin yapılması için sorumlu olan servis personeli veya personelleri seçilmektedir. İlk kişi işin sahibi , diğerleri yardımcıları gibi olmaktadır. Yapılan iş ile ilgili efor tüm işemri atanan kişiler için hesaplanmaktadır.

İş Emri Yönetiminin Servis Hizmetlerine Katkıları

İş emri yönetimi, iş süreçlerinin yönetiminde önemli bir araçtır ve bir organizasyonun üretkenliğini arttırarak, daha verimli bir şekilde çalışmasını sağlar. Aşağıda yer alan faktörler, iş emri yönetiminin servis yönetimine katkılarıdır. İşlerin doğru ve düzenli bir şekilde yapılmasını sağlar. İş emri yönetimi, bir şirkette satış sonrası takibine katkıları şunlardır:

  • Kayıpların önüne geçilir.
  • İş adımlarının doğru uygulanması sağlanır, kayıt altına alınır.
  • Servis tekrarı oranı azalır.
  • Tek seferde iş çözme oranı artar.
  • Planlama ve Organizasyon

İş Emri Takip Yöneticisi Nedir? Ne İş Yapar? 

İş emri takip yöneticisi, bir işin yapılması için gereken adımları planlama, takip etme ve yönetme sürecinde görev alan kişidir. İş emri takip yöneticisi, iş emirlerinin düzenli bir şekilde ilerlemesi ve tamamlanması için gerekli adımları belirler, servis elemanlarının iş emirlerini takip etmelerini sağlar, iş emirlerinin zamanında tamamlanmasını sağlar.

İş emri takip yöneticisi, birçok farklı sorumluluğu yerine getirmektedir. Bu sorumluluklar arasında şunlar yer almaktadır:

  • İş Emri Oluşturma
  • İş Emri Takibi
  • Kaynak Yönetimi
  • İletişim
  • Değişiklik Yönetimi

Siz de işletmeniz için satış sonrası iş emri takibi ve saha işlerinin yapılması için saha iş emri çalışmaları ile işlerinizi hızlandırmak ve takip etme sürecini kolaylaştırmak istiyorsanız hemen demo talebinde bulunun ve sizinle iletişime geçelim! 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *