Teknik Servis Programı

Kontrol Listesi

Teknik servis programında kotrol listesi Kurulum, Montaj , Bakım ve bazen de arıza servis türlerinde kontrol listesi (check list) kullanımaktadır.

  • Önceden hazırlanan soru listeleri iş emri açılışı sırasında ilgili cihaza ve servis türüne uygun olarak seçilir.
  • Sahadaki ya da atölyede servis veren personel bu soru listesini doldurmadan İş emrini kapatamamaktadır.
  • Servis formunun 2. sayfasından itibaren bu soruları ve verilen cevaplar. evet / hayır , var / yok veya özel çoktan seçimli listeden seçilen cevabı varsa değeri  ve varsa açıklaması ile gelmektedir.
  • Soruda resim zorunlu tutulabilmektedir. Resim de sorunun sağında , servis formunda çıkmaktadır. 

Kontrol Listesi Hakkında Sorular

Kontrol listesi hakkındaki sorularınızı cevaplamaya çalıştık.

 

Evet, bir sorunun cevabı olumsuz ise buna bağlı diğer sorularda kapanır. Örneğin ,eve gelen servis montaj sırasında sorulan soru , “Baca Bağlantısı var mı?” Hayır dedi ise baca ile ilgili sorulacak diğer soruları da atlamış olur.

Evet, bazen sorunun cevabını değer olmak girmeniz gerekir. Ek olarak ondalıklı değer girilen soru tipleri de vardır.

Evet, resim eklenebilir yapılabilir, hatta bunu zorunlu yapıp en az eklenecek resim sayısını da belirleyebilirsiniz. 

Evet , ölçü alma gibi işler de soru cümlesini tamamlayıcı nitelikte görsel soruya eklenir ise mobil uygulama küçük hali ve üzerine tıkladığınızda büyük hali ile tam ekran gelir.